ประมวลภาพบรรยากาศ TRG Open House ปี 3 - 15 ธันวาคม 2560

การจัดงานในครั้งนี้ ได้แบ่งปันความรู้ให้กับ
ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา

โดยแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ
"อาชีพใดตอบ Life Style Gen Z"

พร้อมพาเยี่ยมชมกระบวนการจัดจำหน่าย
และการให้บริการหลังการขาย

มีสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมดูงานถึง
12 สถาบัน ประกอบด้วย


1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
7. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
10.วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
12. วิทยาลัยพณิชยการบางนา

More Activities