ชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - 1 กันยายน 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

นำโดย
คุณวิริยะ ลอยแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์


"ชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ"

โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมรับฟัง
ณ ห้องอบรมศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ชั้น 3

More Activities